Content page
Jernhusen vill skapa 600 bostäder vid Liljeholmsbron | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Jernhusen vill skapa 600 bostäder vid Liljeholmsbron

Tar rygg på AMF Fastigheter och Aberdeen. Jernhusen har arbetat fram ett förslag som kan medföra 600 bostäder i en första etapp vid Liljeholmsbron. Platsen är kring det södra brofästet, närmare bestämt på båda sidorna närmast brofästet samt längs östra sidan av Södertäljevägen och på den plats där det idag finns järnvägsspår.

Marken vid spårområdet ägs av Jernhusen och spåren används av Cementa någon gång i veckan, men bolagets verksamhet ska flyttas till Värtan, enligt DN. Därmed frigörs mark.

Stockholm stad som äger outnyttjad mark på den västra sidan av Södertäljevägen har bostadsplaner där. Totalt bedöms det, enligt en volumstudie som gjorts, att cirka 3.000 bostäder kan skapas under förutsättning att nya trafiklösningar skapas. Jernhusens andel bedöms till ungefär hälften, alltså cirka 1.500 bostäder. Ripellino Arkitekter har arbetat fram förslaget tillsammans med Jernhusen. Tidigare har arkitektfirman haft JM som kund för marken.

Sedan tidigare driver AMF Fastigheter ett stort bostadsprojekt vid brofästet (läs mer i länkarna nedan) och även Aberdeen smider planer. JM är mycket stor aktör i närområdet längs Liljeholmskajen.

Arbetet är i ett mycket tidigt stadie. Men intresset från investerarhåll för projektet är stort och flera har hört av sig. Jernhusen har inte som kärnverksamhet att bygga bostäder, men arbetar fram planer och byggrätter för både kontor och bostäder.

Fredrik Johansson, Regionchef Stadsprojekt Jernhusen:

– Det är väl inte särskilt troligt att vi kommer att bygga själva. Men vi har inte heller några avtal med andra i dagsläget. Det är ännu för tidigt i processen. Vår affärsidé i grunden är att värdeutveckla mark, vi bygger inte.

Angående den lågbro för gående och cyklister som finns inritad på skisserna säger Johansson:

– Vi har tankar och idéer. Gångbron är bara en liten del av hela konceptet som vi måste titta vidare på. Vi får se vad som händer framöver. Det är ett spännande område.

En eventuell gångbro, fast eller flytande, ska gå att öppna på något sätt. Det bedöms dock att båttrafiken kommer att minska efter att Cementa flyttat. Bolaget har tre fartyg som kör cement dit. Utöver det trafikerar massvis med lastbilar anläggningen dagligen.

I över 65 år har bolaget haft en cementdepå där, vid Lövholmskajen. En ny lokalisering som utreds för Cementa är Energihamnen i Värtan, alltså strax söder om Lidingöbron. Det är funderingar som funnits i snart 10 år.

Fastighetsvärlden Idag 2014-09-12

Flygbild över området som det ser ut idag. Bild: Jernhusen.
Flygbild över området som det ser ut idag. Bild: Jernhusen.
… och så här kan området se ut framöver. Observera att den svarta ”kuben” till vänster av bron ska rivas. AMF Fastigheter som äger den kontorsfastigheten planerar för rivning och där ska istället byggas högre bostadshus.
… och så här kan området se ut framöver. Observera att den svarta ”kuben” till vänster av bron ska rivas. AMF Fastigheter som äger den kontorsfastigheten planerar för rivning och där ska istället byggas högre bostadshus. Illustration/montage: Tenjin.
Så här kan kajkanten komma att se ut framöver när järnvägsspåret försvinner. Västerut äger Lundbergs fastigheter. Bild: Alessandro Ripellino Arkitekter.
Så här kan kajkanten komma att se ut framöver när järnvägsspåret försvinner. Västerut äger Lundbergs fastigheter. Illustration: Tenjin.
Förlängning av Årstängsvägen. Nytt och gammalt blandas.
Förlängning av Årstängsvägen. Nytt och gammalt blandas. Illustration: Alessando Ripellino Arkitekter.
Visionsbild för det tänkta området och Liljeholmsbron, sett från Hornstull på Södermalm. Illustration: Alessandro Ripellino Arkitekter.
Visionsbild för det tänkta området och Liljeholmsbron, sett från Hornstull på Södermalm. Illustration: Alessandro Ripellino Arkitekter.
AMF Fastigheters projekt. Den stora kolossen vid Liljeholmsbron ska rivas och ersättas med ett flertal huskroppar, varav den högsta kan bli 30 våningar.
AMF Fastigheters projekt. Den stora kolossen vid Liljeholmsbron ska rivas och ersättas med ett flertal huskroppar, varav den högsta kan bli 30 våningar.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed