Content page
SveaReal tappar resultat på grund av vakanser | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

SveaReal tappar resultat på grund av vakanser

Samtidigt som Sveareal strävar efter en ägarspridning levererar företaget ett något sämre förvaltningsresultat än tidigare. För första halvåret uppgår det till 57 mkr (71). Försämringen har uppstått trots små kundförluster och lägre driftskostnader tack vare den milda vintern. Anledningen till försämringen är lägre hyresintäkter, främst på grund av högre vakans men även ett något mindre fastighetsbestånd. Hyresintäkterna uppgick till 336 mkr (356).  Den ekonomiska vakansgraden i beståndet uppgår till 13 procent.

Orealiserad värdenedgång under perioden uppgick till –219 mkr. Fastighetsvärdet minskade dock bara med 171 mkr då investeringar och fastighetsförsäljning påverkade värdet positivt. Resultatet före skatt blev –242 mkr (257), där ingår även negativ utveckling på derivat med –81 mkr (190).

MER stenafastigheter.se

Comments are closed