Content page
NREP laddar för Europas största logistikförsäljning | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

NREP laddar för Europas största logistikförsäljning

FV bedömer priset till 6–7 miljarder – CBRE har fått uppdraget. Fastighetsvärlden kan berätta att NREP har startat en försäljningsprocess som kan resultera i Europas största affär med logistikfastigheter i år. Totalt handlar det om cirka 640.000 kvadratmeter lokaler. Fastighetsvärlden bedömer en möjlig köpeskilling till cirka 6–7 miljarder kronor. Beståndet utgör därmed en utmärkt munsbit för de globala aktörer som via en enda affär vill få ett starkt fotfäste i Norden.

I ett paket planerar NREP att sälja hela den underliggande portföljen i sin logistikfond (NREP Logistics) som innehåller cirka 570.000 kvadratmeter lokaler, varav 73 procent av lokalytorna finns i Sverige och resten i Finland och Danmark. Dessutom ingår 60.000 kvm byggrätter. Enligt uppgift till Fastighetsvärlden har CBRE fått försäljningsuppdraget för det stora paketet.

Det mindre paketet innehåller tre lagerfastigheter i Sverige om totalt 74.000 kvm lokaler. Fastigheterna kommer ur NREP:s första stora breda fond. CBRE och Bernstrom & Partners delar på det försäljningsuppdraget.

Bland fastigheterna ur bestånden går att nämna tre nybyggda logistikfastigheter i Finland, de nybyggda fastigheterna åt UPS och Dahl utanför Stockholm och den stora DSV-anläggningen i Borås. På hyresgästlistan finns merparten av alla större aktörer, bland annat DHL, PostNord, Bring och Posti.

Av världens stora fastighetsbolag som är specialiserade inom logistik saknar alla, utom Prologis, bestånd i Sverige och Norden. På den listan kan nämnas bland annat Point Park Properties (P3), Segro, IDI Gazeley, Goodman (som dock har en liten svensk närvaro sedan något år) och LogiCor (Blackstones lokistikfastighetsbolag). Enligt uppgift till Fastighetsvärlden har flera av dessa granskat den nordiska marknaden under den senaste perioden.

Fastighetsvärlden har sökt företrädare för NREP.

NREP Logistics är kapitaliserat av ett antal brittiska och nordiska pensions och försäkringsbolag.

Fastighetsvärlden Idag 2014-09-08

DSV
DSV är en av flera kända hyresgäster i de lager- och logistikpaket som NREP planerar att avyttra.
UPS
UPS är en annan. NREP har investerat mycket i bland annat Veddesta i Järfälla.
Dahl.
Dahl är en annan hyresgäst i Veddesta, Järfälla. Fastigheten rymmer 20.000 kvm lokaler. Lokalerna stod klara 2012.
Bring
Bring är hyresgäst i en stor fastighet i Jönköping. Totalt planerar NREP avyttra fastigheter som innehåller 640.000 kvm lokaler.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed