Content page
Niam säljer resten av tredje fonden till Schweiz | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Niam säljer resten av tredje fonden till Schweiz

Niam har under juni och juli 2014 sålt de återstående tillgångarna i Niam Fond III till Partners Group, en Schweiz-baserad kapitalförvaltare. Fastigheterna omfattade kontors- och butiksfastigheter i Finland och Sverige, och hade en total uthyrbar yta om cirka 380.000 kvadratmeter. Niam Fond III var en opportunistisk fastighetsfond med fokus på investeringar i Norden.

Johan Bergman, VD på Niam säger, ”Försäljningen markerar det sista kapitlet i fondens
framgångsrika livslängd. Vi är glada över att ha överträffat våra mål och lyckats levererera en god avkastning till våra investerare.”

Sedan 2004 har Niam Fond III förvaltat fastigheter omfattande totalt 1,5 miljoner kvadratmeter.

Urban Ehrling, fondchef för Niam Fond III, säger:

“Vi har skapat betydande värde i Niam Fond III:s portföljer genom projektutveckling och aktiv fastighetsförvaltning. Vi är stolta över det arbete vi åstadkommit med dessa fastigheter, speciellt eftersom alla av dem förvärvades före den ekonomiska krisen 2008.

– Jag har haft en lång karriär och ett framgångsrikt avslut på Niam, jag ser nu fram emot att göra andra saker.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed