Content page
Diligentia ska behålla miljardpjäsen S44 | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Diligentia ska behålla miljardpjäsen S44

Bra nivå för allokering i fastigheter. Försommaren 2008 försökte Diligentia att sälja huset på en av Sveriges mest kända huvudkontorsadresser, Sveavägen 44 i Stockholm. Det handlade om fastigheten Träsket 17 och lokalerna som Skandia var på väg att lämna. Finanskrisen satte dock krokben för försäljningsprocessen och inget bud var i närheten av det pris som Diligentia ville ha.

Istället valde Diligentia att göra ett rejält ombyggnadsprojekt och nu är nästan alla lokaler uthyrda och de första hyresgästerna har flyttat in. När nu marknaden mår riktigt bra och investerarmarknaden i det närmaste slåss om högkvalitativa kontorsprodukter i CBD har Diligentia en annan strategi.

– Vi kommer att behålla fastigheten. Över tid är det en jättebra förvaltningsfastighet. Som det ser ut nu har vi inga andra planer, säger Anders Kupsu, VD vid Diligentia, till Fastighetsvärlden.

Han konstaterar att Skandia (Diligentias moderbolag) numera har en bra allokeringsnivå för fastigheter och att bolaget inte behöver avyttra hus vilket har varit fallet i många år. Det sker numera en inströmning av pengar till Skandia Liv vilket förändrat förutsättningarna.

Fastigheten, som numera marknadsförs som ”Sveavägen 44”, innehåller 30.000 kvm kontorslokaler och 7.000 kvm butikslokaler. Dessutom finns 4.200 kvm hotell (Miss Clara) i en separat byggnad samt en huskropp med 4.500 kvm bostäder som i dagsläget rest sig två, tre våningar ovan markytan. Där handlar det om 52 bostadsrätter.

Fastighetsvärlden Idag 2014-09-04

Skandias tidigare huvudkontor på Sveavägen håller på att fyllas med med nya hyresgäster.
Skandias tidigare huvudkontor på Sveavägen 44 håller på att fyllas med med nya hyresgäster.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed