Content page
Stenfastigheter byter kust | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stenfastigheter byter kust

Svenska Bostadsfonden har den 1 september avyttrat fastigheten Länsmansängen 1 i Oskarshamn. Fastigheten består av 147 lägenheter och köpare är Oskarshamns Stenfastigheter AB.

Affären, som är genomförd i bolagsform, berör den säljande fonden Svenska Bostadsfonden 3 AB. Genom denna försäljning har Svenska Bostadsfonden avyttrat samtliga fastigheter i Svenska Bostadsfonden 3 AB. 

Oskarshamns Stenfastigheter AB ägs gemensamt av Varbergs Stenfastigheter AB och Holding AB Knut Hansson. Parterna äger och förvaltar tillsammans ca 1 000 bostäder i Västsverige. Avsikten med köpet i Oskarshamn är att intensifiera en modernisering av lägenheterna i och långsiktigt skapa en alltmer attraktiv boendemiljö.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

Stenfastigheter byter kust

Svenska Bostadsfonden har den 1 september avyttrat fastigheten Länsmansängen 1 i Oskarshamn. Fastigheten består av 147 lägenheter och köpare är Oskarshamns Stenfastigheter AB.

Affären, som är genomförd i bolagsform, berör den säljande fonden Svenska Bostadsfonden 3 AB. Genom denna försäljning har Svenska Bostadsfonden avyttrat samtliga fastigheter i Svenska Bostadsfonden 3 AB. 

Oskarshamns Stenfastigheter AB ägs gemensamt av Varbergs Stenfastigheter AB och Holding AB Knut Hansson. Parterna äger och förvaltar tillsammans ca 1 000 bostäder i Västsverige. Avsikten med köpet i Oskarshamn är att intensifiera en modernisering av lägenheterna i och långsiktigt skapa en alltmer attraktiv boendemiljö.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed