Content page
Lokalmarknadsdagen: Göteborgs gigantiska stadsutvecklingsprojekt | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Lokalmarknadsdagen: Göteborgs gigantiska stadsutvecklingsprojekt

Fram till 2030 ska fem miljoner kvadratmeter bebyggas i Göteborg. Staden ska skapa plats för 45 000 fler boende och 60 000 nya arbetsplatser. Det handlar om ett stort antal stora stadsutvecklingsprojekt. Hur går markanvisningen till och hur genomförs projekten? Svar på frågan ges på Lokalmarknadsdagen på torsdag i nästa vecka.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed