Content page
Uppåt för L-E Lundbergs | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppåt för L-E Lundbergs

Första halvåret 2014. Nettoomsättningen i L-E Lundbergs fastighetsverksamhet ökade under första halvåret till 604 (575) miljoner, jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet ökade till 513 (419) miljoner.

En intern värdering av fastigheterna, genomförd i juni i år, och fastigheterna värderas till 13,9 miljarder jämfört med 13,2 miljarder sista december 2013.

I dotterbolaget Hufvudstaden uppgick nettoomsättningen till 826 (795) miljoner och och rörelseresultatet till 1088 (1147) miljoner. Hufvudstadens fastigheter värderades till 26,6 miljarder mot 25,9 miljarder sista december 2013.

Fastigehtsvärlden Idag         2014-08-28

MER stenafastigheter.se

Comments are closed