Content page
Nytt material ger hjälp att spara energi | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nytt material ger hjälp att spara energi

Energimyndigheten har tagit fram ett nytt informationsmaterial till fastighetsägare och företag med råd och beskrivningar om hur man kan minska energianvändningen i större värme- och kylsystem.

Uppvärmning och luftkonditionering står för stora delar av byggnaders energianvändning. Det finns möjligheter att göra energibesparingar på 20 procent eller mer i redan existerande byggnader och system, utan ombyggnader.

– Det är ett bra initiativ från Energimyndigheten och med rätt dimensionerade och effektivare system finns pengar att spara samtidigt som energianvändningen kan minskas, säger Yogesh Kumar, miljöchef Fastighetsägarna Sverige.

Mer om energieffektivisering av värme- och luftkonditioneringssystem

Det nya informationsmaterialet finns som broschyrer och kan laddas ned här:

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed