Content page
Hemsö ökar hyresintäkterna | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hemsö ökar hyresintäkterna

Första halvåret 2014. Hemsö ökade hyresintäkterna under perioden januari till juni 2014 till 986 miljoner (951). Också förvaltningsresultatet ökade och uppgick under perioden till 370 miljoner (318).

I övrigt:

  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -86 miljoner (-6) och värdeförändringar på derivat uppgick till -352 miljoner (276).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -194 miljoner (350).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 23 929 miljoner (21 518).
  • Under andra kvartalet förvärvade Hemsö en rättsväsendeportfölj bestående av fyra fastighter för 2 mdr kronor, en vårdfastighet i Jönköping för 200 miljoner samt två nybyggda omsorgsfastigheter i Borlänge för 96 miljoner. Vidare förvärvades ett äldreboende i Dresden, Tyskland, för 60 miljoner.

Fastighetsvärlden Idag         2014-08-28

MER stenafastigheter.se

Comments are closed