Content page
Budgivning i bostadspolitiken | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Budgivning i bostadspolitiken

Under Almedalsveckan i juli presenterade Allianspartierna det så kallade Sverigebygget, en infrastruktursatsning som fram till 2035 ska skapa 100 000 nya bostäder, utöver normal produktionsvolym. Sedan dess har vallöftet kryddats med ytterligare 50 000 bostäder. I går presenterade Social-demokraterna sitt mål för bostadsbyggandet och matchade regeringspartiernas vallöfte med sin satsning på 250 000 nya bostäder fram till 2020, inklusive normal produktionsvolym.

Mer om Sverigebygget och Socialdemokraterna mål för bostadsbyggandet finner du till höger på sidan.

Vi frågade Martin Lindvall, näringspolitisk chef hos Fastighetsägarna Sverige, som följer valdebatten med stort intresse.

Löftenas tid är här men satsningar på hundratusentals nya bostäder måste väl ändå uppskattas av Fastighetsägarna? 

– Vi är naturligtvis positiva till att partierna uppmärksammat behoven tillräckligt mycket för att göra sin politik för fler bostäder till en del av valrörelsen. Samtidigt har de genom sitt sena uppvaknande medverkat till att göra problemen mer akuta än nödvändigt. Redan under förra mandatperioden var vi tydliga i vår dialog med politiken när vi beskrev riskerna med hur bostadsmarknaden utvecklades. 

Kompenserar inte dessa stora byggsatsningar för den senfärdigheten?  

– Bättre sent än aldrig är förvisso en klen tröst för de som är i stort behov av en bostad men självklart är det värdefullt att politiken nu vill bidra till att sluta klyftan mellan de bostäder som behövs och de som erbjuds.

– Med det sagt är jag inte överförtjust i själva sifferexercisen. Med olika tidsperioder och otydlighet kring hur löftena ska förhålla sig till den mängd bostäder som ändå skulle byggas vet jag inte om den genomsnittlige väljaren blir så mycket klokare. Det är också vanskligt för politiken att lova sådant. Politiker bygger inte bostäder. Det gör fastighetsägare och byggbolag, och för dem är utvecklingen på marknaden avgörande. Politikens roll är huvudsakligen att skapa goda villkor för de investeringar som behöver göras. 

Vad tycker du om förslagen från S och Alliansen?  

– De flesta partier har insett vilken betydelse satsningar på en bättre infrastruktur har för att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad. Det är bra och jag uppskattar att Alliansen så tydligt kopplar samman de båda i Sverigebygget. Att både Alliansen och Socialdemokraterna efterlyser regelförenklingar och insatser för att påskynda tiden från idé till produktion är också bra. 

– I gårdagens S-förslag får återkomsten av statliga subventioner stort utrymme. Det tycker jag är lite synd. Att det förekommer förslag som tar sikte på enskilda målgrupper är förvisso bättre än generella stöd över hela linjen, men jag är tveksam till om historiska erfarenheter verkligen talar till subventionslinjens fördel.  

– Som skarpt vallöfte har Sverigebygget naturligtvis en svaghet i sin långa tidshorisont. För våra medlemmars vidkommande finns det dessutom några utestående medfinansieringsfrågor som behöver redas ut. 

Men du saknar något?

– Ja, och det är väl det som får mig att känna att varken Alliansens eller S förslag riktigt lyfter. Utöver stora infrastruktursatsningar diskuteras förändringar på marginalen. För fler och bättre bostäder och inte minst en bättre fungerande bostadsmarknad behöver politiken ta ett större helhetsgrepp, se hur saker hänger samman och föreslå reformer inom fler områden. Det är synd att man fokuserar så ensidigt på den knappa procent av bostadsbeståndet som nyproduktionen utgör. 

Du tror inte på det stora lyftet på bostadsmarknaden efter valet alltså?

– Nja, jag kan låta kritisk men är i grunden rätt optimistisk. Oavsett färg på nästa regering måste den förhålla sig till verkligheten. Min erfarenhet är också att det inom partierna finns en växande förståelse för vad som behöver göras. På sikt kommer den rimligen att omsättas i politik. 

– Jämfört med tidigare har nästa regering samtidigt tillgång till en allt större mängd kloka idéer och reformförslag från aktörer utanför politiken. Från enskilda företag, intresseorganisationer, privata utredningsinitiativ, tankesmedjor, myndigheter och internationella institutioner med flera finns genomarbetade råd och förslag att låta sig inspireras av. 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed