Content page
Detaljplan för Oscar-projekt vinner laga kraft | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Detaljplan för Oscar-projekt vinner laga kraft

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte pröva överklagandet av detaljplanen för Oscar Properties kommande Stockholmsprojekt Stettin 7. Därmed vinner planen laga kraft.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed