Content page
”Det är otidsenligt att separera män och kvinnor” | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

”Det är otidsenligt att separera män och kvinnor”

Årets kvinna i fastighetsbranschen 2014. På torsdag delas det ärofyllda priset ”Årets kvinna ut”. De nominerade är Anna Denell, Tina Karrbom-Gustavsson och Katarina Wåhlin Alm.

– Priset borde inte behöva finns, det är lite otidsenligt att separera män och kvinnor på det sättet. Det känns ensidigt att bara prata kön, säger en av de nominerade om priset.

Läs intervjuer med trion nedan.

Priset har delats ut av Fastighetsägarna sedan 2003. En välkänd jury (läs namnen till höger) har valt ut vinnaren. Prisutdelningen äger rum på torsdag förmiddag och Fastighetsvärlden kommer att vara på plats och direktrapportera från eventet.

Enligt SCB är fastighetsbranschen jämställd, alltså en fördelning inom 60/40. Men det finns många delar där branschen är långt från jämställd, men inom de flesta delar har i alla fall  utvecklingen gått mot ökad jämställdhet. Men på sina håll är det fortfarande en pinsam snedfördelning.

På den lista där Fastighetsvärlden listar de största fastighetsbolagen har 7 av de 25 största bolagen en kvinnlig VD, vilket är en kraftig ökning jämfört med för några år sedan. I senast tillgängliga statistik från Fastigo har 18 procent av fastighetsbolagen i landet en kvinnlig VD och 29 procent av styrelseledamöterna är kvinnor. Mer än en tredjedel i ledningsgrupperna (37 procent) är kvinnor och likadant ser det ut när det gäller kvinnor med chefsbefattning (36 procent). Sett till porträttintervjuerna i magasinet Fastighetsvärlden var 40 procent kvinnor under fjolåret.

Intervjuer med de nominerade:

Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan

Har branschen blivit mer jämställd under de senaste 5–10 åren?

– Det är positivt att det under de senaste två åren har börjat hända något i flera bolags ledningsgrupp. Men inom många områden har det tyvärr inte hänt så mycket.

Vilka delar av branschen har fortfarande lång väg att gå?

– Byggsektorn har långt kvar, brukar det ju heta och så är det ofta när det gäller mindre bolag. Men det finns undantag bland större bolag. Skanska jobbar till exempel väldigt aktivt, men då handlar det om ett större grepp som ökad mångfald. På Skanska är det inte bara prat utan det händer även saker. Men på många byggbolag talas det fortfarande om ”han, han, han”, även om man kanske egentligen inte vet om till exempel projektchefen är en man eller kvinna.

Saknas det kvinnliga förebilder?

– Det har blivit bättre. Biljana Pehrsson är ett roligt exempel på en utnämning som betyder mycket. Agneta Jacobsson har under en längre tid varit en bra förebild liksom Monica von Schmalensee.

Som branschen utvecklats de senaste åren, behövs fortfarande den här typen av utmärkelser?

– De borde inte behöva finns. Det är lite otidsenligt att separera män och kvinnor på det sättet. Det är lite fånigt. Det finns större utmaningar som borde lyftas fram samtidigt i så fall, till exempel etnicitet. Bättre med priser som typ ”Årets prestation” där både kvinnor och män kan vinna. Det känns ensidigt att bara prata kön.

Vilken fråga, ur ett jämställdhetsperspektiv, kommer vara viktigast de kommande fem åren?

– Om jag går utanför fastighetsbranschen skulle jag säga föräldraförsäkringens utformning. Det är min personliga åsikt och ett politiskt ställningstagande från mig. Den leder till en föreställning om vad han ska göra och vad hon ska göra. Det påverkar därefter flera andra saker.

Tina Karrbom-Gustavsson, docent i byggprojektledning på KTH i Stockholm

Har branschen blivit mer jämställd under de senaste 5–10 åren?

– Ja, det har den. Det är en bit kvar, men det går i rätt riktning. Jag är jätteglad över att det numera finns fler kvinnliga beslutsfattare, ledare och chefer än tidigare. Det är viktigt att kvinnor i ledande positioner syns utåt.

Vilka delar av branschen har fortfarande lång väg att gå?

– Min del, den akademiska, har lång väg kvar när det gäller den högsta nivån. Där är det endast män, men vi står inför ett generationsskifte så det kan ändras något. På studentnivå på till exempel samhällsbyggnadsinriktning är det i år 50/50 och det är roligt. Det har varit nära den nivån i flera år.

Saknas det kvinnliga förebilder?

– De skulle kunna vara ännu fler, inte minst inom den akademiska världen. Men rent generellt finns det flera underbart bra förebilder som till exempel Åsa Hedenberg (numera VD Specialfastigheter), Carola Lavén (numera NCC) och Anna Kadefors (Chalmers).

Som branschen utvecklats de senaste åren, behövs fortfarande den här typen av utmärkelser?

– Målet måste väl vara att de inte ska finnas länge till. Men så länge vi inte är nära 50/50 så behövs de nog.

Vilken fråga, ur ett jämställdhetsperspektiv, kommer vara viktigast de kommande fem åren?

– Ska branschen lyckas rekrytera och utbilda de skickligaste så måste vi visa att det är en jämställd bransch. Ungdomar är väldigt medvetna när det gäller sådant.

 Katarina Wåhlin Alm, VD NCC Property Development

(intervju kommer)

Fastighetsvärlden Idag 2014-08-27

MER stenafastigheter.se

Comments are closed