Content page
Förvärvar andelarna i höga Gasklockan | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förvärvar andelarna i höga Gasklockan

Selins och Engelberts gemensamma bolag säljer. Listade Oscar Properties Holding AB har förvärvat samtliga andelar i Oscar Properties Gasklockor AB från sitt intresseföretag Oscar Properties AB, som ägs till lika delar av Oscar Properties Invest AB (Oscar Engelbert) och Skandrenting AB (Erik Selin).

Köpeskillingen för de 50 procent koncernen inte tidigare ägde via intresseföretaget uppgår till 45 mkr varav 25 mkr kommer erläggas då detaljplanen vinner laga kraft. Oscar Properties Gasklockor AB innehar en markanvisning i Norra Djurgårdsstaden för nyproduktion av cirka 400 bostäder.

Priset för den kommande byggrätten uppgår till cirka 8.750 kr per kvm ljus BTA. Byggstart förväntas kunna ske under 2016.

I ett separat pressmeddelande berättar Oscar Properties Holding att man har mandaterat Swedbank att utvärdera förutsättningarna för att emittera ett icke säkerställt obligationslån inom en ram om 500 mkr. Obligationslånet beräknas ha en löptid om 5 år.

Fastighetsvärlden Idag 2014-08-22

 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed