Content page
Ulf Nilsson: ”Överträffat tillväxtmålet” | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ulf Nilsson: ”Överträffat tillväxtmålet”

Kvartalsrapport för andra kvartalet (april – juni 2014) för D. Carnegie & Co:

  • Hyresintäkterna uppgick till 65,7 Mkr (n.a.)
  • Driftsnettot uppgick till 30,1 Mkr (n.a.)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 55,4 Mkr (n.a.)
  • Vinst per aktie uppgick till 1,24 kr

VD Ulf Nilsson kommenterar:

”Det första halvåret 2014 har varit synnerligen händelserikt för D. Carnegie & Co. Bolaget har fått en ny verksamhetsinriktning genom förvärv, och tecknat avtal om förvärv av fastigheter för totalt 10 miljarder kronor, genomfört nyemission samt noterats på Nasdaq OMX First North.

Den 1 juni tecknade vi ett avtal om att förvärva 9 300 lägenheter från en norsk-svensk fondstruktur som gör D. Carnegie & Co till det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige. Fastigheterna är strategiskt belägna och kompletterar väl vårt bestånd.
I affären ingick även Graflunds, en organisation med 50 års erfarenhet av fastighetsförvaltning och som kommer att vara ansvarig för förvaltningen av samtliga D. Carnegies fastigheter. Affären slutfördes dock först den 4 juli och kommer därför inte att påverka rapporteringen förrän tredje kvartalet 2014. Affären innebär också att bolaget väsentligen överträffat sitt tillväxtmål
på kort tid.”

MER stenafastigheter.se

Comments are closed