Content page
Grönt ljus för Catenas projekt | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Grönt ljus för Catenas projekt

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte pröva överklagandet av detaljplanen för Catenas Solnaprojekt, Haga Norra. Beslutet innebär att detaljplanen nu vinner laga kraft och Catena går vidare i planerna att skapa en ny modern stadsdel.

Mark- och Miljödomstolen beslutade i slutet av juni att tillstyrka detaljplanen.

– Efter det positiva beslutet ser vi nu fram mot att utveckla stadsdelen ”, säger Catenas VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

Läs mer om projektet i länkarna till höger.

FV Idag 2014-08-21

MER stenafastigheter.se

Comments are closed