Content page
Detaljplanen för Catenas Solnaprojekt vinner laga kraft | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Detaljplanen för Catenas Solnaprojekt vinner laga kraft

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte pröva överklagandet av detaljplanen för Catenas Solnaprojekt, Haga Norra. Beslutet innebär att detaljplanen nu vinner laga kraft och Catena går vidare i planerna att skapa en ny modern stadsdel.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed