Content page
43 procent bättre förvaltningsresultat för Sagax | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

43 procent bättre förvaltningsresultat för Sagax

Sagax delårsrapport för april till juni:

  • Hyresintäkterna ökade med 19 % till 269 miljoner kronor (226 miljoner kronor under motsvarande period föregående år).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 43 % till 179 (125) miljoner kronor under kvartalet.
  • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 218 (159) miljoner kronor.
  • Omvärdering av räntederivat påverkade resultatet med totalt –139 (129) miljoner kronor.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 208 (337) miljoner kronor.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 126 (108) miljoner kronor under kvartalet.
  • Sagax har under det andra kvartalet nettoinvesterat 416 (410) miljoner kronor i fastigheter. Under kvartalet har 9 fastigheter förvärvats och en fastighet avyttrats.

Fastighetsvärlden Idag 2014-08-21

MER stenafastigheter.se

Comments are closed