Content page
SveaReal förlänger 25.000 kvm för 1.660 kr/kvm | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

SveaReal förlänger 25.000 kvm för 1.660 kr/kvm

2.660 kr/kvm i hyra i sex år. Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) har förlängt avtalet med Sveareal gällande etableringen i Kista om drygt 24.600 kvm. Avtalet löper från 1 april 2015 till 1 april 2021. Förhyrningen avser samma lokalstorlek som idag och ungefär tre fjärdedelar är kontorslokaler.

Fastighetsvärlden kan berätta att grundhyran är 40.879.500 kronor per år, vilket ger 1.660 kr/kvm i kallhyra, plus index. Första året utgår en rabatt om 1,7 miljoner och andra året 1,0 miljoner. Det rör sig om en liten höjning jämfört med nuvarande avtal (som är utformat på ett helt annat sätt med med flera tilläggstjänster).Det summerar 242,6 miljoner kronor i hyresintäkter.

Enligt uppgift till Fastighetsvärlden har FOI inte sökt efter andra lokaler.

Förhyrningen avser fastigheten Färöarna 1 som består av byggnader där FOI är hyresgäst i den ena. I den andra finns några vakanta lokaler.

– Som ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet, är FOI en stor och viktig hyresgäst för oss och vi är glada att de har valt vår fastighet för sin verksamhet även i fortsättningen, säger Viveka Frankendal på Sveareal.

Fastighetsvärlden Idag 2014-08-18

MER stenafastigheter.se

Comments are closed