Content page
Fastighetsföretagande som högskolekurs | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastighetsföretagande som högskolekurs

Nu kan du få 7,5 högskolepoäng när du går Fastighetsägarnas nya utbildning i fastighetsföretagande. Kursen är ett samarbete med KTH och startar i november.

– Vi är väldigt stolta över att kunna erbjuda en utbildning, där vår långa erfarenhet inom branschen kopplas ihop med KTH:s dokumenterat goda expertis. Att kursen dessutom ger högskolepoäng är förstås extra roligt säger, Katja Kalda, marknadsansvarig Fastighetsägarna Sverige.

Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskap om de centrala frågor som berör fastighetsägandet i den privata sektorn. Särskilt fokus ligger på fastighetsekonomiska bedömningar vid investeringar, nyckeltalsberäkningar, marknadsanalyser och det juridiska regelverket. Målgruppen för utbildningen är främst fastighetsägare med ett litet eller medelstort fastighetsbestånd.

– Många undrar vilken utbildning som är lämplig att gå vid ett generationsskifte i familjeföretaget. Den här utbildningen kan ge en rivstart för den som är på väg att ta över en verksamhet och ger dessutom ett tillfälle att träffa andra i branschen, säger Katja Kalda.

Utbildningen Fastighetsföretagande genomförs som ett internat vid tre tillfällen under sammanlagt sex dagar med deltagare från hela Sverige och kräver att du har allmän behörighet för högskolestudier, eller har praktisk erfarenhet som ger dig samma behörighet. Läs mer om utbildningen Fastighetsföretagande.

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed