Content page
Innovationer leder till bättre hälsa och välfärd | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Innovationer leder till bättre hälsa och välfärd

Innovationer och forskningsresultat behövs för att bidra till bättre hälsa och välfärd för såväl den enskilde som för befolkningen som helhet samt för ett bättre resursutnyttjande. I en ny skrift kan du läsa om ett urval av de åtgärder som regeringen genomfört för att stödja forskningsresultat och innovationer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.


Socialdepartementet, 11 augusti 2014

MER stenafastigheter.se

Comments are closed