Content page
Åtta av tio nya bolåntagare valde rörlig boränta under juli | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Åtta av tio nya bolåntagare valde rörlig boränta under juli

Andelen bolåntagare som valde den kortaste räntebindningstiden ökade ytterligare under juli till 78 procent. Man får gå tillbaka till våren 2010 för att hitta lika stark efterfrågan på kort räntebindningstid. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed