Content page
Jernhusen vill sälja kontors- och handelsprojekt i Örebro | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Jernhusen vill sälja kontors- och handelsprojekt i Örebro

Den 23 juni vann detaljplanen för området norr om Örebro Centralstation laga kraft. Jernhusen, som äger en av fastigheterna inom detaljplaneområdet, planerar att sälja byggrätten. Det är nu möjligt att bygga en sju våningar hög kontorsbyggnad med handel på platsen.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed