Content page
Plantagons detaljplan antagen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Plantagons detaljplan antagen

Detaljplanen i Kallerstad är nu antagen av Samhällsbyggnadsnämnden i Linköping. I detaljplanen ingår ett område avsett för ett kombinerat växthus och kontor för Plantagon International. Detta innebär att världens första vertikala växthus för industriell storstadsodling nu tagit ett betydande och viktigt steg framåt.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed