Content page
Vacse stärker ledningsgruppen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vacse stärker ledningsgruppen

Vacse stärker upp sin ledningsgrupp. Christian Haglund har anställts som finanschef/CFO och Henrik Lindekrantz som chefjurist. Vidare har Ossie Everum lämnat alla andra operativa uppdrag för att fokusera på sin roll som Vacses vd.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed