Content page
Duo säljer bostadsprojekt med 20 procents vinst | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Duo säljer bostadsprojekt med 20 procents vinst

Ikano köper i Årsta för 355 miljoner. Söderport Fastigheter AB, vilket Sagax äger till lika delar med Hemfosa Fastigheter AB, har sålt tomträtterna till Packrummet 9-12 i Årsta, Stockholm. Fastigheterna är idag bebyggda med 40.000 kvadratmeter industri- och kontorslokaler. Arbete med att ta fram en ny detaljplan som medger konvertering till bostäder pågår.

Försäljningspriset uppgår till 355 miljoner kronor vilket överstiger anskaffningskostnad och bokfört värde med 60 respektive 18 miljoner kronor. Köpare är Ikano Bostad. Frånträde har ägt rum.

Robert Jaaniste, vd på Ikano Bostad:

– Årsta har blivit en knutpunkt med mycket goda kommunikationer och förutsättningar för att växa och det är precis dessa slags områden som Ikano Bostad vill satsa på. Här kan vi dessutom vara med och påverka planprocessen för våra kvadratsmarta lägenheter och det gör projektet extra intressant

Sagax har även förvärvat en lagerfastighet i Helsingfors för 28 miljoner kronor. Fastigheten omfattar 2.700 kvadratmeter och är belägen i samma område som två av Sagax befintliga fastigheter. Tillträde har ägt rum.

Fastighetsvärlden Idag 2014-07-07

MER stenafastigheter.se

Comments are closed