Content page
Hyrorna upp 7 procent hos Fabege | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hyrorna upp 7 procent hos Fabege

Fabeges delårsrapport, januari-juni 2014:

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 039 Mkr (1032). I identiskt bestånd ökade intäkterna med knappt 2 procent.
  • Driftsöverskottet ökade med cirka 5 procent till 738 Mkr (704). Överskottsgraden ökade till 71 procent (68).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 6 procent till 317 Mkr (300).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 646 Mkr (525) och på räntederivat till -287 Mkr (417).
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 686 Mkr (1 239). Minskningen förklaras i sin helhet av ökat undervärde i derivatportföljen. Periodens resultat efter skatt uppgick till 536 Mkr (1 031), motsvarande 3:40 kr per aktie (6:25). Periodens skatt inkluderar en ökning av avsättningen för pågående skatteärenden med 58 Mkr.
  • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 258 Mkr (23) efter stora projektuthyrningar till TeliaSonera och SEB i Arenastaden. Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 7 procent.

Kommentar av Christian Hermelin, VD:

– Årets första sex månader kännetecknas av ett positivt finansiellt klimat med låga räntor och bra tillgång till kapital. På hyresmarknaden upplever vi god efterfrågan på moderna, flexibla och hållbara kontor med bra kommunikationslägen. Fabeges fastighetsportfölj möter denna efterfrågan väl.

– Genom uthyrningarna till TeliaSonera och SEB blev kvartalets nettouthyrning den bästa i Fabeges historia. Detta borgar för fortsatt värdeskapande och Arenastadens ställning som modernt attraktivt arbetsplatsområde stärks ytterligare.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed