Content page
Fastighetsfrågor stort i Almedalen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastighetsfrågor stort i Almedalen

Regeringens presentation av Sverigebygget, med investeringar på 400 miljarder kr för 100 000 nya bostäder fram till 2035, och över 300 seminarier med inriktning mot bostadspolitik och fastighetsfrågor, gjorde att fastighetsrelaterade frågor fick ett rekordstort utrymme under årets Almedalsvecka.

Under onsdagen presenterade Alliansens partiledare ett investeringspaket på 400 miljarder kronor för nya höghastighetsstambanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, samt investeringar som ska möjliggöra 100 000 nya bostäder fram till år 2035. Utspelet gör att bostadsfrågan tar ytterligare ett kliv uppåt på den politiska dagordningen inför höstens val.

– Den verkliga utmaningen kommer efter valet. Då behöver den kommande regeringen ta initiativ till en bred politisk diskussion om hur hela bostadsmarknaden ska förbättras och hur bristerna på hyresmarknaden långsiktigt ska kunna undanröjas, säger Martin Lindvall, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige.

Under Almedalsveckan arrangerades närmare 3 400 seminarier, en ökning med mer än 1 000 seminarier från 2013. Omkring 10 procent av seminarierna handlade om bostadspolitik, stadsutveckling och fastighetsfrågor. Fastighetstidningen har sammanfattat ett axplock av de seminarier, debatter och utspel som berör fastighetsbranschen i Fastighetstidningens Almedalsspecial.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed