Content page
Mälö satsar på ytterligare affärer | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Mälö satsar på ytterligare affärer

Förvärvet av fastigheter från Balder fyllde första bolaget. Mälö Fastigheter har nu förvärvat klart till sin första ”fond”. Det var Mälö som häromdagen förvärvade fastigheter i Ulvsunda och Solna från Balder för cirka 300 mkr. Totalt äger ”fonden”, strukturerat som ett vanligt AB, fastigheter för 750 mkr. Utöver det senaste förvärvet, som avsåg kommersiella fastigheter, äger Mälö 1 bostadsfastigheter och publika fastigheter i Skåne för 450 mkr.

Mälö avser nu att starta ett andra bolag för nya investeringar och kapitalanskaffningen är i full gång. Mälös investeringar riktar sig mot fastigheter med stabila kassaflöden där investerarna erhåller en löpande avkastning kvartalsvis.

Fastighetsvärlden Idag      2014-07-02

MER stenafastigheter.se

Comments are closed