Content page
Lagändring gör det lättare att hyra ut bostadsrätt | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Lagändring gör det lättare att hyra ut bostadsrätt

Idag, den 1 juli, träder lagändringen angående andrahandsupplåtelse av bostadsrätter i kraft. Med lagändringen följer att en bostadsrättsinnehavare nu lättare kommer att få tillstånd att hyra ut sin bostadsrätt men även att en bostadsrättsförening får rätt att ta ut en avgift av bostadsrättshavaren som hyr ut sin lägenhet – under förutsättning att avgiften skrivs in i stadgarna för föreningen.

Lagändringen innebär att det fortfarande är bostadsrättsföreningen som ska ge sitt samtycke till den som vill hyra ut i andra hand, men att skälen för att få hyra ut ska bedömas generösare än tidigare.

Tidigare har det krävts att bostadsrättshavaren i likhet med hyresgästen ska ha beaktansvärda skäl för upplåtelsen. Detta har nu ändrats till att bostadsrättshavaren endast måste uppvisa skäl för uthyrningen. Det är endast bostadsrättshavare, inte boende i hyreslägenheter, som omfattas av lagändringen.

– Syftet med lagändringen är att tillgängliggöra bostadsrätter som periodvis står tomma, då är det tänkt att man ska godta fler skäl än vad som gäller för hyresrätter. Exempelvis så bör tillfälliga uthyrningar i väntan på försäljning kunna godtas eller uthyrning under en längre resa, säger Line Zandén, nationellt ansvarig för bostadsrättsfrågor på Fastighetsägarna.

Alla skäl som en bostadsrättshavare kan tänkas ange för att få hyra ut sin bostadsrätt behöver dock inte godkännas av föreningen.

– Föreningen behöver inte godta uthyrning i rent vinstsyfte, där bostadsrättshavaren aldrig tänker sig att flytta in i, eller tillbaka till, lägenheten. Ett annat exempel på skäl som troligtvis inte skulle godtas av hyresnämnden vid en prövning är så kallade hotelluthyrningar, där bostadsrättshavaren endast för att tillgodogöra sig hyra upplåter sin lägenhet mycket korta perioder utan att själv egentligen ha behov av att lämna lägenheten, säger Line Zandén.    

För att täcka ökade administrativa kostnader får bostadsrättsföreningen rätt att ta ut en avgift på högst tio procent av ett basbelopp under ett år, i dagsläget 4 440 kr.

– För att en bostadsrättsförening ska kunna ta ut avgiften måste det skrivas in i bostadsrättsföreningens stadgar. Vi på Fastighetsägarna har ändrat i våra mönsterstadgar med hänsyn till lagändringarna. Stadgarna finns i vår kunskapsbank. Där hittar man också ett följebrev där det framgår hur stadgarna ändrats, de anpassningar föreningen kan välja att göra samt information om hur man går tillväga när man vill anta nya stadgar. Vi har också i övrigt reviderat våra faktablad om andrahandsupplåtelse av bostadsrätter säger Line Zandén.

Vid frågor om lagändringen eller om de reviderade mönsterstadgarna kontakta din regionförening.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed