Content page
Besittningsskyddet för utsatta hyresgäster stärks | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Besittningsskyddet för utsatta hyresgäster stärks

Den 1 juli införs nya regler som stärker besittningsskyddet för personer som blivit utsatta för brott i hemmet.
De nya reglerna syftar främst till att förhindra vräkningar när hyresgästen eller någon i hyresgästens hushåll utsatts för våld eller hot från en närstående. Detta leder ofta till att grannarna störs eller till skadegörelse i lägenheten, vilket kan leda till vräkning. 

– Genom de nya reglerna skapas ett ökat utrymme att ta hänsyn till hyresgästens utsatta ställning i egenskap av brottsoffer genom att hyreskontraktet får bestå trots att hyresgästen inte uppfyllt sina skyldigheter, säger Mikael Gulliksson, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige. 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed