Content page
Utökad möjlighet till kundanpassning av hyreslägenheter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Utökad möjlighet till kundanpassning av hyreslägenheter

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det ska enklare för hyresgäster och fastighetsägare att teckna avtal om till- och frånval i hyreslägenheter. Fastighetsägarna välkomnar förslaget som en viktig åtgärd för att utöka möjligheten för fastighetsägare att kundanpassa boendet.

Fastighetsägarna ser positivt på åtgärder för att utveckla hyresrätten så att den ger ökade möjligheter att tillgodose hyresgästers individuella önskemål. Det är väsentligt att hyresgästerna får möjlighet att påverka utformningen av den egna bostaden samtidigt som hyresvärdarna ges incitament att tillhandahålla individuella lösningar.

– En viktig förutsättning för att fastighetsägare ska vara intresserade av att erbjuda olika former av tillval är att det får genomslag på hyresnivåerna, säger Mikael Gulliksson, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige.

Förslaget föreslås inte träda i kraft förrän våren 2015. Det kommer således att dröja ganska lång tid innan det går att säga i vilken omfattning reglerna faktiskt kommer att få effekt på hyresbostadsmarknaden.

– Med förslagen i lagrådsremissen lägger regeringen en plattform för framtida överenskommelser om till- och frånval och fyller på så sätt en viktig funktion i arbetet att stärka hyresrätten som en attraktiv bostadsform, säger Mikael Gulliksson.

– Vi påpekade i vårt remissvar att en förhandlingsskyldighet med hyresgästorganisation kan medföra ett hinder för att tillvalet blir av. Dessvärre har regeringen valt att i sitt förslag inte beakta den problematiken, avslutar Mikael Gulliksson. 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed