Content page
Wäst-Byggs tidigare moder köper fem hus i Borås | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Wäst-Byggs tidigare moder köper fem hus i Borås

Järngrinden har förvärvat fem mindre fastigheter belägna intill varandra på Norrmalm i Borås. Idag består dessa av mindre hyreshus och totalt cirka 2.500 kvm som på sikt ska rivas. En ny detaljplan kommer att utarbetas för att möjliggöra fler lägenheter inom kvarteret.Fastigheterna ligger på Bergdalsgatan.

– Detaljplanearbetet kommer att inledas så snart som möjligt men under den tid som processen tar kommer de nuvarande fastigheterna att stå kvar. Vi kommer under hösten tillsammans med Borås Stad att bjuda in till en öppen dialog om hur kvarteret kan utformas för att möta det bostadsbehov som finns i Borås. Som vi bedömer det i nuläget finns det plats för 70–90 bostäder utan stora förändringar av den småskaliga karaktär som finns i området. Detaljplanen får ange ramarna, säger Markus Furby, projekt- och utvecklingschef på Järngrinden.

Järngrinden var moderbolag för Wäst-Bygg AB samt Logistic Contractor. Under hösten 2013 avyttrades dessa bolag (entreprenadverksamheten) och därefter koncentrerar sig bolaget ännu mer och fokuserat på fastighetsutveckling inom affärsområdena Bostäder och Kommersiellt. Utöver detta bedrivs även viss fastighetsförvaltning.

Fastighetsvärlden Idag 2014-06-26

MER stenafastigheter.se

Comments are closed