Content page
Boverket: Drygt 40.000 bostäder påbörjas nästa år | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Boverket: Drygt 40.000 bostäder påbörjas nästa år

Bostadsbyggandet har under det senaste året ökat snabbt efter den stora minskningen under 2011 och 2012. Antalet påbörjade bostäder fortsätter att öka, men i lägre takt. I år påbörjas 37.000 bostäder och nästa år 40.500 bostäder, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Det visar prognosen i Boverkets indikatorer.

Antalet påbörjade bostäder var 45 procent fler under de senaste fyra kvartalen än motsvarande period ett år tidigare. I Storstockholm var ökningen 65 procent. Även om tillväxten i bostadsbyggandet nu avtar totalt sett, så kan ökningen bli betydande på flera håll.

Antalet påbörjade bostäder i flerbostadshus ligger på de högsta nivåerna sedan början på 1990-talet, bortsett från de så kallade Odellplattorna i slutet av år 2006. Tillväxten avtar nu, enligt Boverkets bedömning, och år 2015 påbörjas 29.000 bostäder i flerbostadshus, varav något fler hyresrätter än bostadsrätter. Ökade avskrivningar för bostadsrättsföreningar kan komma att påverka bostadsbyggandet, men effekten går ännu inte att bedöma. Byggandet av studentbostäder förväntas öka kraftigt.

Småhusbyggandet ökade med 30 procent de senaste fyra kvartalen, men är endast hälften så stort som under åren 2006–2007. Byggandet fortsätter dock att öka och år 2015 påbörjas 9.000 bostäder enligt Boverkets bedömning.

Priserna på bostadsrätter har ökat oroväckande snabbt, i synnerhet det senaste året. På fem år har ökningen varit 48 procent i Stockholm och 45 procent i Göteborg, konstaterar Boverket. Marknaden i Malmö skiljer sig från övriga med en ökning på endast 10 procent under samma tid. Priserna på småhus har ökat betydligt mindre än bostadsrätter de senaste fem åren, men nu ökar även småhuspriserna markant.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed