Content page
Riksbanken storsänker – välj kort bindningstid | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Riksbanken storsänker – välj kort bindningstid

Den långvarigt låga inflationen har inneburit att allt fler börjar tvivla på Riksbankens vilja att nå inflationsmålet på 2 procent. Det är ett allt för högt pris att betala för Riksbankens resultatlösa försök att minska skuldsättningen genom att hålla räntan onödigt hög. Därför ökar Riksbanken nu sitt fokus på att få upp inflationen och sänker räntan till 0,5 procent i juli och till 0,25 procent i september. Det räknar Fastighetsägarna med i sin senaste ränteanalys.

– Trycket på Riksbanken att sänka är hårt. Inflationen har legat långt under Riksbankens inflationsmål under flera år nu. Det är alltså inte förvånande att det börjar påverka trovärdigheten för penningpolitiken. Den tröga återhämtningen i euroområdet och ECB:s senaste sänkning, som säkerligen kan följas av ytterligare lättnader, ökar trycket ytterligare, säger Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna Sverige.

Fastighetsägarna räknar därför med att Riksbanken sänker reporäntan från dagens 0,75 procent till 0,5 procent i samband med räntemötet den 2 juli.

– Vi räknar också med att räntebanan, prognosen för framtida ränteförändringar, kommer att justeras ned ordentligt. Därmed står dörren vidöppen för ytterligare en sänkning till 0,25 procent i senare i höst, säger Tomas Ernhagen.

Den lättare penningpolitiken är, enligt Fastighetsägarnas analys, ett tydligt argument för lånetagare att välja kort bindningstid. För bolånetagaren pekas den korta 3-månadersräntan ut som det bästa alternativet i dagsläget.
 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed