Content page
Castellum satsar nära 400 mkr | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Castellum satsar nära 400 mkr

Dotterbolagen investerar i fastigheter och projekt.

Via sina dotterbolag investerar Castellum i befintliga fastigheter och nya projekt för totalt 377 mkr. Samtidigt säljer dotterbolaget Briggen en fastighet i centrala Lund för 109 mkr, se separat notis.

Dotterbolaget Eklandia Fastighets AB har förvärvat en fullt uthyrd kontors- och lagerfastighet om ca 5.000 kvm i Mölnlycke Företagspark utanför Göteborg. Eklandia äger sedan tidigare fastigheter i området och investeringen gör att närvaron stärks ytterligare. Investeringen uppgick till 85 mkr efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt om totalt 1 mkr.

Briggen har påbörjat en ombyggnation av en fullt uthyrd kontorslokal i Lund av 1.820 kvm. Investeringen beräknas uppgå till 24 mkr och vara färdigställd första kvartalet 2015.

Aspholmen Fastigheter har i Kopparlunden i Västerås påbörjat en fullt uthyrd till- och ombyggnation av 6.100 kvm. 2.300 kvm avser ombyggnad och 3.800 kvm tillbyggnad. Investeringen beräknas uppgå till 78 mkr och vara färdigställd första kvartalet 2016.

Fastighets AB Brostaden förvärvat en fullt uthyrd logistikfastighet om 6.790 kvm. Investeringen uppgick till 70 mkr efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 2 mkr. Tillträde har skett.

Harry Sjögren AB har i Varla, Kungsbacka,  påbörjat en fullt uthyrd till- och ombyggnad om totalt 6.000 kvm, varav 5.000 kvm avser tillbyggnad och 1.000 kvm avser ombyggnation till moderna och effektiva lager- och kontorsytor. Investeringen, som beräknas uppgå till 42 mkr och beräknas vara färdigställd under första kvartalet 2015. Vidare har Harry Sjögren förvärvat en fullt uthyrd lager- och kontorsfastighet om 2.600 kvm i Åbro-Riskulla-området, Mölndal. Investeringen uppgick till 19 mkr efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 1 mkr. Tillträde har skett.

I Jönköping har Fastighets AB Corallen påbörjat en nybyggnation på A6-området av 2.480 kvm i princip fullt uthyrda kontorslokaler. Investeringen beräknas uppgå till 60 mkr och vara färdigställd vid halvårsskiftet 2015.

Fastighetsvärlden Idag 2014-06-24

MER stenafastigheter.se

Comments are closed