Content page
Boverket ser på förutsättningarna för fler småhus | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Boverket ser på förutsättningarna för fler småhus

Regeringen uppdrog den 19 juni 2014 åt Boverket att se på vilka behov och förutsättningar det finns av att öka småhusbyggandet i storstadsregionerna.


Boverket ser på förutsättningarna för fler småhus

Socialdepartementet, 24 juni 2014

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

Boverket ser på förutsättningarna för fler småhus

Regeringen uppdrog den 19 juni 2014 åt Boverket att se på vilka behov och förutsättningar det finns av att öka småhusbyggandet i storstadsregionerna.


Boverket ser på förutsättningarna för fler småhus

Socialdepartementet, 24 juni 2014

MER stenafastigheter.se

Comments are closed