Content page
Kungsleden säljer hotellfastighet i Malmö | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kungsleden säljer hotellfastighet i Malmö

Säljer för att kunna köpa annat. Kungsleden fortsätter att renodla fastighetsbeståndet i enlighet med strategin och säljer en hotellfastighet i Malmö för 91,5 Mkr. Försäljningen ger en vinst om cirka 5 Mkr. Köpare är Jägersro Förvaltnings AB.

Fastigheten, Gunghästen 1, ligger i Jägersro, i utkanten av Malmö och har en uthyrningsbar area omkring 8.840 kvm. Fastigheten består i huvudsak av hotellverksamhet med Best Western Hotel som största hyresgäst. Frånträde sker den 1 juli.

– Vi säljer ännu en icke-strategisk fastighet ur den ”gamla” Kungsleden portföljen till ett pris högre än bokfört värde. Vi fortsätter renodlingen av vår fastighetsportfölj för att i nästa steg kunna investera i fastigheter i prioriterade tillväxtmarknader med inriktning på kontor i första hand men också industri/lager och handel, säger Kungsledens transaktionschef Ylva Sarby Westman.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed