Content page
Walesiska mjölkbönder köper mer i Trestad | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Walesiska mjölkbönder köper mer i Trestad

Heimstaden säljer. Hammar Nordic AB köper för investerares räkning fastigheten Läkaren 5 i Trollhättan från Heimstaden.

Fastigheten består av två byggnader med tillsammans 152 studentlägenheter. Fastigheten är granne till Swedenborg Center.

Newsec har haft uppdraget men Hammar Nordic har gjort affären direkt med Heimstaden.

Bakom investerarna står walesiska och engelska privatpersoner som äger det svenska bolag – Evanridge Sweden 3 AB som köper fastigheten. Drivande bakom bolaget är några walesiska och engelska mjölkbönder, läs mer i länkarna till höger. Investerarna äger sedan tidigare flera fastigheter i Sverige. Administration, drift och skötsel av bolag och fastigheter utförs av Hammar Nordic. Den förvärvade fastigheten har under de senaste åren förvaltats av Hammar Nordic varför det inte blir några förändringar för hyresgästerna. 

Köpeskillingen uppgavs först till 72 miljoner kronor på investerarnas brittiska sajt. Efter att Fastighetsvärlden kontaktat köparen så dementeras priset och det uppgivna priset uppges vara felaktigt.

– Fastigheten utgör ett bra komplement till våra övriga fastigheter i Trestad – Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. Genom förvärvet ökar vi andelen bostäder på ett önskvärt sätt och ytterligare förvärv av bostäder kan snart bli aktuellt. I dagsläget förvaltar vi drygt 600 lägenheter på de aktuella orterna där efterfrågan på bostäder är fortsatt stor. Fastigheterna har idag en försumbar vakans, säger Anders Hammar, VD i Hammar Nordic AB.

Danske Bank har finansierat affären.

Fastighetsvärlden Idag 2014-06-19

MER stenafastigheter.se

Comments are closed