Content page
Diös överklagar Förvaltningsrättens dom | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Diös överklagar Förvaltningsrättens dom

Diös har beslutat att överklaga förvaltningsrättens dom i skatteärendet gällande en kapitalförlust om 421 mkr som ett bolag inom Diös-koncernen yrkade avdrag för taxeringsåret 2006. Beslutet, som är fattat i samråd med bolagets skatterådgivare, innebär att Diös inte gör någon avsättning i bolagets balansräkning.

Slutsatsen i den analys som Diös initierade utifrån Förvaltningsrättens dom, är att domstolen har bortsett från ett antal viktiga aspekter och att domslutet därför är felaktigt. Bolagets uppfattning är att de aktuella förvärven, som gjordes 2005, hanterades enligt gällande skatteregler. Diös har sökt och beviljats anstånd med betalning hos Skatteverket.

– Ingen reservering kommer att göras i kvartalsbokslutet för det andra kvartalet men beloppet om 135 mkr kommer att redovisas som en eventualförpliktelse, säger Knut Rost, VD för Diös.

Fastighetsvärlden Idag 2014-06-19

MER stenafastigheter.se

Comments are closed