Content page
Förstahandshyresgäst skadeståndsansvarig vid andrahandsuthyrning | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förstahandshyresgäst skadeståndsansvarig vid andrahandsuthyrning

Förstahandshyresgästen är ansvarig gentemot fastighetsägaren för skador som andrahandshyresgästen vållar vid andrahandsuthyrningen, även om uthyrning skett med samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden. Det fastslår Högsta domstolen i ett principiellt intressant rättsfall.

I sitt avgörande fastslår Högsta domstolen bland annat att samtycke från hyresvärden eller ett tillstånd från hyresnämnden inte innebär mer än att hyresgästen har rätt att disponera lägenheten på ett visst sätt. I övrigt påverkas inte hyresgästens förpliktelser. Hyresgästen ansvarar därför för andrahandshyresgästen enligt hyreslagens bestämmelser om hyresgästens skyldighet att väl vårda lägenheten. Om något annat inte har överenskommits med hyresvärden, är en hyresgäst vid en andrahandsupplåtelse ansvarig för skada på fastigheten som uppkommer genom andrahandshyresgästens vållande.

– Det är välkommet att Högsta domstolen klargör denna frågeställning. Det är viktigt för alla berörda parter att känna till att förstahandshyresgästen ansvarar för skador vid andrahandsuthyrning oavsett om det är en tillåten uthyrning eller inte, säger Mikael Gulliksson, chefsjurist hos Fastighetsägarna Sverige, i en kommentar till domslutet.

Läs mer i Högsta domstolens dom den 17 juni 2014 i mål nr T 2031-31.
 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed