Content page
Norrköpings nya station byggs 8 meter ovan mark | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Norrköpings nya station byggs 8 meter ovan mark

Byggs norr om dagens station – 50 minuter till Stockholm. Planeringen för den nya höghastighetsjärnvägen, Ostlänken, sätter sina spår i Norrköping. Det nya järnvägsområdet ska byggas i ett upphöjt läge, enligt ett besut i fullmäktige. Det möjliggör för snabba byten mellan de olika trafikslagen. Tågperrongerna kommer att ligga cirka åtta meter över marknivån. Resenärerna tar sig sedan enkelt via rulltrappor och hissar till buss- och spårvagnslinjerna en trappa ner.

Som ett reservalternativ kom fullmäktige även överens om att planera för ett alternativ, tunnel under Bergslagsgatan. Men politikerna var inte helt eniga. Miljöpartiet ville till exempel ha det nya resecentrum utanför centrum, förslagsvis vid Bråvalla.

Det nya resecentrumet byggs några hundra meter norr om dagens station, i ett område som idag domineras av småindustrier och sällanköpshandel. Hela stadsdelen Butängen kommer att omvandlas till en ny del av innerstaden med plats för 6.000 boende och 6.000 arbetsplatser.

I resecentrums direkta anslutning planeras för kontor och lokaler för företag som vill dra nytta av läget.

Den 29 augusti 2012 kom beskedet att Ostlänken, den 15 mil långa dubbelspåriga järnvägen mellan Järna och Linköping, ska byggas. 30 miljarder är avsatta i budgeten för projektet och planerad byggstart är tidigast 2017. Allt ska vara klart 2028.

Med Ostlänken kortas restiderna rejält. Från Norrköping kommer man att kunna ta sig till Stockholm på 50 minuter (snabbaste restid idag är 72 minuter) och till Linköping på 15 minuter (22–27 minuter).

Inne i resecentrumet, riktning mot söder.
Inne i resecentrumet, riktning mot söder.
Restiden till Stockholm förkortas rejält genom Ostlänken.
Restiden till Stockholm förkortas rejält genom Ostlänken.

 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed