Content page
Besked angående SEBs lokaler väntas inom kort | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Besked angående SEBs lokaler väntas inom kort

Tre större förhyrningar på spel. Enligt uppgift till Fastighetsvärlden så väntas det inom kort ett besked från SEB om hur bankens lokalsituation kommer se ut i framtiden. Information väntas ”innan semestrarna” är beskedet Fastighetsvärlden får från företrädare för banken.

SEB hyr idag lokaler i Rissne (Bankhus 90 där RBS Nordisk Renting är fastighetsägare), på Kungsträdgårdsgatan (huvudkontoret, egen SEB-stiftelse), på Magnus Ladulåsgatan på Södermalm (där SEB Kort finns, AMF Fastigheter) och vid Sergels Torg (Vasakronan).

Diskussionerna bland medarbetare vid SEB är många och flera tror att det kan bli en bantning av förhyrningen på Södermalm för att istället öka i Rissne. Vid Sergels torg finns expansionsmöjligheter när Vasakronan bygger ut. Uppgifterna är dock obekräftade.

Den 24 april 2013 berättade Fastighetsvärlden att SEB valt att inte flytta till ett nytt stort bankhus i Värtahamnen om 120 000 kvm. Företrädare för banken uppgav då för Fastighetsvärlden att en av orsakerna var att lokalbehovet inte längre var lika stort som när omlokaliseringsplanen initierades. Några skarpa parallella hyresdiskussioner med existerade hyresvärdar ägde inte rum trots att några av kontrakten var utgående inom några år.

Fastighetsvärlden Idag 2014-06-17

MER stenafastigheter.se

Comments are closed