Content page
Bokriskommitténs förslag | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bokriskommitténs förslag

Bokriskommittén presenterar i dag flera reformförslag.  

De är i korthet:

Genomför en gradvis omreglering av bostadsmarknaden.

Detta ska göras på ett socialt ansvarsfullt och politiskt genomförbart sätt.

Vi föreslår ett tillfälligt bostadsbidrag – finansierat av en tillfällig förmögenhetsskatt på äldre fastigheter – för att skydda hushåll med svag ekonomi.

Hyresgästernas besittningsrätt värnas och skyddet mot oseriösa hyresvärdar skärps.

Anpassningen till mer rättvisande hyror beräknas ta ett till två år i de flesta städer. I Göteborg fyra till fem år och i Stockholms stad över tio år. När detta är gjort har Sverige ett hyressystem som inte längre skapar svåra inlåsningseffekter.

Reavinstskatten vid försäljning av villor och bostadsrätter bör sänkas, liksom skatten på uppskov. Sänkningen bör finansieras med en låg och effektivt utformad fastighetsskatt. Pantbrevskatt och lagfartsavgift bör sänkas.

Minska de kommunala särkraven eftersom de fördyrar byggandet.

Reducera antalet riksintressen.

Minska möjligheterna att överklaga. Ge ökad tyngd åt översiktsplanen och minska betydelsen för detaljplanering samt snabba upp planprocessen.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed