Content page
Sex landsting tar över regionalt utvecklingsansvar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sex landsting tar över regionalt utvecklingsansvar

Länsstyrelserna i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län lämnar den 1 januari 2015 över sina regionala utvecklingsansvar till länets landsting. Regeringen uppdrog den 5 juni de berörda länsstyrelserna att lämna över ansvaret så som regeringen föreslagit i propositionerna om regionalt utvecklingsansvar. Senast den 31 december 2014 ska länsstyrelserna redovisa hur de genomfört arbetet.

Uppdrag att överföra uppgifter rörande regionalt utvecklingsansvar

Socialdepartementet, 11 juni 2014

MER stenafastigheter.se

Comments are closed