Content page
Jernhusen emitterar treårig obligation | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Jernhusen emitterar treårig obligation

Jernhusen har genomfört en obligationsemission om 200 miljoner kronor inom ramarna för sitt MTN-program.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed