Content page
Hemfosa köper Nordeahus av Otium i Sundsvall | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hemfosa köper Nordeahus av Otium i Sundsvall

Köper för 79 miljoner – Säljer även i tre affärer. Hemfosa har förvärvat en fastighet i centrala Sundsvall till ett underliggande fastighetsvärde om 79 miljoner och har avyttrat tre fastigheter i Växjö, Uppsala och Haninge till ett totalt underliggande fastighetsvärde om 70 miljoner

Den förvärvade fastigheten utgörs av före detta Sundsvallsbanken, idag uthyrd med Nordea Bank som största hyresgäst. Fastigheten är belägen invid Stora Torget och den totala uthyrningsbara arean uppgår till 5.154 kvm. Säljare är Otium. JLL Tenzing har varit rådgivare till säljaren.

Fastigheten ingick i Otiums paketköp av elva svenska kontorsfastigheter i april 2008. Då sålde danska Landic för totalt 902,5 miljoner kronor. Nordea var den dominerande hyresgästen i portföljen och banken var tidigare ägare till fastigheterna.

Hemfosa har även genomfört tre försäljningar; i Växjö, Uppsala respektive Haninge, till ett totalt underliggande fastighetsvärde om 70 miljoner, vilket överstiger senaste marknadsvärdering med 24 miljoner. Samtliga sålda fastigheter är projektfastigheter som är helt eller delvis vakanta, och där den sammanlagda uthyrningsbara arean uppgår till 8.689 kvm. JLL Tenzing har varit rådgivare till säljaren.

Hemfosas nettoinvestering uppgår till 9 miljoner. Till- och frånträden har skett under april, maj och juni 2014.

– Förvärvet av före detta Sundsvallsbanken stärker vårt segment Kontorsfastigheter i tillväxtorter och bidrar till att ytterligare stärka Hemfosas position i Sundsvall, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa.

Fastighetsvärlden Idag          2014-06-09

MER stenafastigheter.se

Comments are closed