Content page
Fabege säljer två hus i city för 853 miljoner | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fabege säljer två hus i city för 853 miljoner

SKL och Mengus förvärvar. Fabege har i centrala Stockholm avyttrat tomträtten Duvan 6 till Mengus och tomträtten Lammet 17 till Slussgården (ägt av SKL, se nedan).

Duvan är belägen på Klara Södra Kyrkogata 1, och omfattar en uthyrbar area om 9.670 kvm som i huvudsak består av kontor. Lammet är belägen på Korgmakargränd 2 och omfattar en uthyrbar area om 6.790 kvm (fördelat på 5.660 kvm kontor/ butiksyta och 1.130 kvm förråd).

Försäljningarna sker i bolag till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 853 miljoner kronor och ger ett resultat om 25 miljoner kronor miljoner kronor före skatt, respektive 48 miljoner kronor miljoner kronor efter skatt, vilket kommer att redovisas under andra kvartalet 2014. Catella var rådgivare till Fabege i båda transaktionerna.

– Vi har valt att sälja dessa tomträtter för att fortsätta investera i vår projektportfölj som vi bedömer ger oss en högre avkastning, säger Klaus Hansen Vikström, vice VD och affärsutvecklingschef på Fabege.

Slussgården förvaltar sedan tidigare kontors- och affärslokaler i ett område som begränsas till tre kvarter vid Slussen i Stockholm samt Högberga Gård på Lidingö. Fastigheterna inom Slussgården ingår i helägda dotterbolag till SKL Fastigheter och Service AB. Inom SKL Fastigheter och Service AB ingår också verksamheten Konstella.

Fastighetsvärlden Idag          2014-06-09

MER stenafastigheter.se

Comments are closed