Content page
Visionen för Göteborg – se karta för första nya huset | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Visionen för Göteborg – se karta för första nya huset

Hammarlund:  ”Tillväxt kommer ur möten”. Göteborg står inför en gigantisk omvandling de kommande åren – och helst ska en del stå klart redan till stadens 400-årsjubileum, år 2021.. Mitt i Göteborg ligger Centralstations-området som Jernhusen vill förvandla till en levande plats som stärker banden till de skandinaviska grannregionerna och ger tillväxt i hela Västsverige – ett hållbart RegionCity. I olika koncept talas det om att skapa 5.000–30.000 arbetsplatser i ett område.

– Det vi i ett första skede arbetar med är en detaljplan för ett hus om 15.000–20.000 kvadratmeter lokaler och som skulle kunna börja byggas 2016 om allt går väl. Det handlar om ett hus som vi planerar öster om Nils Ericssonterminalen, säger Urban Hammarlund, regionchef Stadsprojekt på Jernhusen, till Fastighetsvärlden. (se karta nedan).

När det gäller att förverkliga hela Jernhusens planer för området talar Hammarlund om en tidshorisont på 15–20 år.

– Läget är fantastiskt bra och blir ännu bättre när Västlänken förhoppningsvis 2023/2014 är klar och med de uppgångar som då kommer i området, säger Hammarlund.

Om det kan bli aktuellt att starta hela bygget på kalkylerad spekulation, svarar Hammarlund:

– Det är upp till ledningen att besluta om när vi väl har kommit så långt. Men centrala Göteborg har riktigt låga vakansgrader, säger Hammarlund till Fastighetsvärlden.

Jernhusen utvecklar RegionCity för att stötta Göteborgs Stad och regionens utveckling med attraktiva och kommunikationsnära lägen för arbete, handel och möten.

Ett skandinaviskt arkitektteam bestående av Erik Møller Arkitekter (Danmark), Reiulf Ramstad Arkitekter (Norge) och Kanozi Arkitekter (Sverige) har efter fem gemensamma workshops, dialog med staden, barn & unga, besökare, resenärer samt Jernhusen, arbetat fram ett koncept för centralstationsområdet i Göteborg.

– Konceptet för RegionCity bygger på övertygelsen att tillväxt kommer ur möten. I RegionCity möts staden och regionen, här möts staden och stationen, här möts Älvstadens nya och gamla stadsdelar och här formas platser och byggnader för möten mellan människor, säger Urban Hammarlund.

Jernhusens koncept för RegionCity bygger vidare på det arbete som presenterats i maj 2012 och juni 2013 samt feedback från Göteborgs Stad och dialog med invånare i regionen. Sedan i höstas har Jernhusen, i samspel med Göteborgs Stads masterplangrupp med Stadsbyggnadsprogrammet för Centralenområdet, låtit tre skandinaviska arkitektkontor ta fram ett koncept för RegionCity.

Fastighetsvärlden 2014-06-04

Ungefär här planerar Jernhusen för det första kontorshuset. Det handlar om en byggnad längs med den östra sidan av Nils Ericssonterminalen. Karta: Fastighetsvärlden.
Ungefär här planerar Jernhusen för det första kontorshuset. Det handlar om en byggnad längs med den östra sidan av Nils Ericssonterminalen. Karta: Fastighetsvärlden.
Förslag på koncept för RegionCity vid Centralstationen i Göteborg.
Förslag på koncept för RegionCity vid Centralstationen i Göteborg.
Förslag på koncept för RegionCity vid Centralstationen i Göteborg.
Förslag på koncept för RegionCity vid Centralstationen i Göteborg.
Förslag på koncept för RegionCity vid Centralstationen i Göteborg.
Förslag på koncept för RegionCity vid Centralstationen i Göteborg.

 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed