Content page
Möjlighet att ombilda till ägarlägenheter ger utvecklingspotential | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Möjlighet att ombilda till ägarlägenheter ger utvecklingspotential

Ägarlägenhetsutredningen föreslår i sitt slutbetänkande som presenterades idag att det ska vara möjligt att ombilda hyreslägenheter till ägarlägenheter. Ett förslag som skapar goda möjligheter för fastighetsägare att utveckla sitt fastighetsbestånd, samtidigt som befintliga hyresgäster kan bo kvar till samma villkor, anser Fastighetsägarnas chefsjurist, Mikael Gulliksson, som även varit ledamot i utredningen.

I betänkandet föreslår utredningen en process för hur en ombildning från hyresrätter till ägarlägenheter ska ske. Bland annat ska omvandling alltid ske på fastighetsägarens initiativ och befintliga hyresgäster ges förköpsrätt. Dessutom ska det vara möjligt för hyresgäster som inte vill köpa sina lägenheter att bo kvar till oförändrade villkor.

– Utredningens skapar med sina förslag ett nytt alternativ för fastighetsägare som vill utveckla och strukturera om sitt fastighetsbestånd, eftersom det skapar en möjlighet att frigöra kapital för att exempelvis rusta upp andra delar av fastighetsbeståndet, säger Mikael Gulliksson, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige.

En ombildning omfattar samtliga lägenheter i fastigheten, men samtidigt ska det enligt förslaget vara möjligt för hyresgäster som vill bo kvar att göra det till befintliga villkor. De blir då fortsatt hyresgäster hos fastighetsägaren.

– Möjligheten för befintliga hyresgäster att bo kvar till oförändrade villkor kombinerat med att inte alla lägenheter behöver säljas samtidigt och att en ombildning aldrig kan tvingas fram, skapar förutsättningar för att ägarlägenheter i större utsträckning kan bli ytterligare ett alternativ på bostadsmarknaden, säger Mikael Gulliksson. 

Här kan du läsa hela betänkandet från ägarlägenhetsutredningen

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed